Du học

9X Việt và "cái gật đầu" của Facebook, Google sau 2 lần bị từ chối

Rate this post

Sau 2 lần bị khước từ, 9X Việt được Facebook và Google “gật đầu”

  Dành các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button