Nhà đẹp

Đánh bại Âu, Mỹ; Bắc Phi sắp có tòa nhà cao nhất thế giới

Rate this post

Vị thế là tòa nhà cao nhất toàn cầu của Burj Khalifa sắp chỉnh sửa và nó ko còn thuộc về Hoa Kỳ hay Châu Á nữa nhưng thuộc về đất nước Bắc Phi Ai Cập.

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button