Du học

"Học tiến sĩ không giúp bạn thành tỷ phú nhưng bạn không chết đói"

Rate this post

“Bằng tấn sĩ sẽ ko khiến bạn biến thành tỷ phú, mà bạn sẽ ko chết đói”

  Kế hoạch thi tuyển trên thế giới tiếp tục bị xáo trộn

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button