Du học

Matt Damon – Tài tử sở hữu IQ 160 và đường học vấn dở dang ở Harvard

Rate this post

Matt Damon – Nam diễn viên có chỉ số IQ 160 nhưng mà chưa học xong trường Harvard

  Madison College: Bước khởi đầu thông minh vào đại học thuộc top 50 nước Mỹ

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button