Du học

Nộp 300 đơn ứng tuyển, 9X Việt được 8 "ông lớn công nghệ" nhận thực tập

5/5 - (1 bình chọn)

300 giấy má nộp vào, 9X Việt được 8 “đại gia công nghệ” nhận vào làm tập sự

  Những luật lệ kỳ quặc khó tin tại các trường học Nhật Bản

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button