Tin Tức

TPHCM: Giá nhà đất thực tế gấp 4-6 lần bảng giá đất

Rate this post

Ủy ban quần chúng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã gửi Ủy ban quần chúng Thành phố (HĐND) Tờ trình số 585 / TTr-UBND “Về việc ban hành Quy định các nhân tố điều chỉnh giá đất 5 2019 trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh”.

Theo tờ trình, UBND thành thị hợp nhất yêu cầu xếp Quận 2 thành Quận 2, cùng nhóm với Quận 7 để bảo đảm công bình trong việc tiến hành phận sự nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.

Trong lúc ấy, UBND TP.HCM đồng ý với yêu cầu của Liên Bộ Vốn đầu tư – Khoáng sản và Môi trường về việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất 5 2019 lên 0,4 lần so với 5 2018.

Theo giới thiệu của Văn phòng cầm quyền, căn cứ để nâng hệ số điều chỉnh giá đất lên 0,4 lần là bình chọn giá thị phần chuyển nhượng bất động sản hiện tại đang cao hơn bảng giá đất của thành thị từ 4 tới 6 lần, điều chỉnh đất. hệ số giá cả. Mức bồi hoàn dựa trên đất ở hiện tại ở thành thị bình quân là 4,75.

  Căn hộ kinh doanh - lựa chọn cho người tài chính mỏng
TP.HCM: Giá nhà thực tế cao gấp 4 - 6 lần bảng giá đất - 1
TP.HCM: Giá nhà thực cao gấp 4 – 6 lần giá đất

Nhiều quan điểm ​​cho rằng, hệ số điều chỉnh giá đất được nâng lên 0,4 lần trong 5 2019 ko chỉ vì chênh lệch giá với thực tiễn, nhưng còn để bảo đảm thu ngân sách?

Do tiền sử dụng đất và tiền thuê đất là nguồn thu ngân sách quan trọng nên thu ngân sách từ đất đai của thành thị có xu thế giảm trong 2 5 qua.

Theo tài liệu của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), thu ngân sách nhà nước từ đất đai 5 2017 là 27,17 ngàn tỷ đồng, chiếm 11,75% tổng thu ngân sách. Trong ấy, thu tiền sử dụng đất dự án là 17,905 ngàn tỷ đồng, chiếm 66% tổng thu từ đất.

Tổng thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh 5 2018 là 378,543 tỷ đồng, đạt 100,47% dự toán. Trong ấy, thu ngân sách từ đất đai khoảng 22,6 ngàn tỷ đồng, chiếm 9,32% tổng thu ngân sách. Trong ấy, tiền sử dụng đất của dự án là 13,868 tỷ đồng, chỉ chiếm 61,3% tổng thu từ đất.

  Câu cá trên băng - trải nghiệm độc đáo giữa mùa đông Nhật Bản

So với 5 2017, thu ngân sách nhà nước từ đất đai 5 2018 giảm khoảng 4.570 tỷ đồng, tức giảm 16,8%. Trong ấy, tiền sử dụng đất của dự án giảm khoảng 4.037 tỷ đồng, tức giảm 22,5%. 5 2018, tỷ trọng thu từ đất trong tổng thu ngân sách của thành thị giảm 2,43% (từ 11,75% 5 2017 xuống 9,32% 5 2018).

“Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chiếm tỷ trọng phệ trong cơ cấu thu ngân sách, cũng là cơ sở để thành thị phê duyệt xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng 5, không những thế, tôi yêu cầu mức tăng cần cân đối, thích hợp. Hệ số điều chỉnh giá đất 5 2019 cao sẽ tác động tới tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hộ gia đình, tư nhân sau 5 2019 ”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA phân tách.

  Bổ sung 47 mặt bằng đấu giá tại Thanh Hóa, dự kiến thu hơn 2.300 tỷ đồng

Trước việc UBND TP.HCM có tờ trình HĐND thành thị tăng hệ số điều chỉnh giá đất 5 2019 lên 0,4 lần so với 5 2018, HoREA cho rằng cần thực hiện cẩn trọng.

HoREA kiến ​​nghị Thành phố tiếp diễn phê duyệt, quyết định đánh đồng mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất 5 2019 với mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất tính theo Quyết định số 09/2018 / QĐ-UBND (Tăng giá đất ở Nhân tố điều chỉnh), từ 5% nâng cao 8,33% do liên Bộ Vốn đầu tư – Bộ Khoáng sản và Môi trường yêu cầu nâng cao 0,4 lần là quá cao và ko cân đối.

Trường hợp thành thị hợp lý thu ngân sách 5 2019 nhưng không kể tới thu ngân sách đất đai (do chỉ chiếm khoảng 10%), HoREA kiến ​​nghị HĐND, UBND TP.HCM phê duyệt giữ nguyên hệ số. 5 2019 cũng giống như 5 2018.

từ ánh sáng


Source link

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button